Miejscownik – litery ŁMN

Ł Łotwa – państwo w Europie Północnej, stolica Ryga. Po rozpoczęciu II wojny światowej na Łotwie swoją działalność zaktywizowała partia komunistyczna. W czerwcu 1940 roku obalony został dotychczasowy rząd, a na jego miejsce Sejm Ludowy ustanowił władzę radziecką. 5 sierpnia 1940 roku Łotwa stała się jedną z Socjalistycznych Republik Sowieckich. Po agresji niemieckiej na ZSRS […]

Miejscownik – litery ZŹŻ

Z Zamość – miasto w południowo-wschodniej Polsce. Podczas kampanii wrześniowej zostało zdobyte przez Niemców do 15 września 1939 roku. Następnie toczyły się tu walki, które następnie nazwano bitwą pod Tomaszowem Lubelskim. Po zajęciu miasta Niemcy rozpoczęli eksterminację ludności, wprowadzając masowy terror względem mieszkańców Zamojszczyzny. We wrześniu 1942 roku zorganizowali tutaj obóz przejściowy dla wysiedleńców w […]

Miejscownik – litery JKL

J Jałta – miejscowość leżąca na Krymie. Miejsce konferencji Wielkiej Trójki w dniach 4-11 lutego 1945 roku. Uzgodniono tam strategię prowadzenia wojny w ostatnich miesiącach jej trwania oraz tzw. ład jałtański, który miał obowiązywać po zakończeniu II wojny światowej. Podjęto decyzje na temat powojennej polityki względem Niemiec, granic Polski, powstania Organizacji Narodów Zjednoczonych (konferencję założycielską […]

Miejscownik – litery ABC

A Albania – państwo w zachodniej części Półwyspu Bałkańskiego, stolica Tirana. 7 kwietnia 1939 roku została zajęta przez siły włoskie. Następnie sformowano kolaborancki rząd albański, który szybko uczynił królem Albanii Wiktora Emanuela. Władzę w podbitym kraju sprawował namiestnik Giacomoni. W czasie trwania II wojny światowej na ziemiach zajętych przez Włochów prężnie działał albański ruch oporu. […]

Miejscownik – litery GHI

G Gdańsk (Wolne Miasto Gdańsk) – jeden z głównych portów morza Bałtyckiego. Na mocy Traktatu Wersalskiego Gdańsk i przyległe tereny tworzyły tzw. Wolne Miasto Gdańsk, nad którym kontrolę sprawowała Liga Narodów. Polacy mieli możliwość utrzymywania nielicznego garnizonu na Półwyspie Westerplatte. W mieście przewagę liczebną mieli Niemcy, którym szybko udało się opanować Senat WMG oraz zgromadzić […]

Miejscownik – litery VWXY

W Wake – wyspa na Oceanie Spokojnym należąca do Stanów Zjednoczonych. W grudniu 1941 roku była obsadzona przez garnizon amerykański liczący 517 żołnierzy. 11 grudnia Japończycy wysadzili desant na Wake i po wyczerpującej walce musieli uznać wyższość przeciwnika. Dopiero 23 grudnia przybyło wsparcie, które umożliwiło agresorowi opanowanie wyspy. W walkach Japończycy stracili 820 zabitych, 4 […]

Miejscownik – litery DEF

D Dachau – niemiecki obóz koncentracyjny usytuowany w południowych Niemczech. Został założony w 1933 roku, a wyzwolenie nastąpiło dopiero 29 kwietnia 1945 roku. Wkraczający Amerykanie z VII Armii oswobodzili ok. 67000 ludzi. W sumie przez Dachau przewinęło się od 200 tys. do 250 tys. ludzi, a łączna liczba ofiar wynosić może nawet do 150 tys. […]

Miejscownik – litery STUV

S Saint-Nazaire – miasto i port w zachodniej Francji, u ujścia Loary do Atlantyku. Po podbiciu Francji przez Niemcy Saint-Nazaire stało się bazą dla niemieckiej floty okrętów podwodnych. 27 marca 1942 roku Brytyjczycy zorganizowali operację zniszczenia urządzeń portowych w Saint-Nazaire. Wysadzony w rejonie portu desant zdołał zniszczyć dwie śluzy, po czym został rozbity przez siły […]

Miejscownik – litery OPQR

O Okinawa – wyspa japońska leżąca w Archipelagu Riukiu. Była miejscem największej operacji desantowej wojsk amerykańskich podczas kampanii na Pacyfiku. W dniach 1 kwietnia – 22 czerwca 1945 roku toczył się zacięty bój o wyspę między lądującymi tu jednostkami amerykańskimi wspieranymi dodatkowo przez siły morskie i powietrzne a garnizonem wyspy liczącym około 120 000 ludzi […]