Winston Churchill

Winston Churchill (1874-1965) – polityk brytyjski, dwukrotnie obierany premierem, pisarz, orator, I Lord Admiralicji, jeden z twórców Wielkiej Trójki. Urodził się 30 listopada 1874 roku w Blenheim Palace na terenie Wielkiej Brytanii. Pochodził z rodziny o tradycjach arystokratycznych. Jego ojcem był Randolph Churchill, polityk Partii Konserwatywnej, a matką Jennie Jerome. Pierwszą szkołą Winstona było Harrow […]

Anthony Eden

Anthony Eden (1897-1977) – brytyjski polityk, współpracownik Winstona Churchilla, jeden z najwybitniejszych działaczy Partii Konserwatywnej, minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii. Przez krótki czas sprawował obowiązki premiera. Urodził się 12 czerwca 1897 roku w Bishop Aukland. Był synem Williama Edena i pochodził ze średnio zamożnej rodziny o arystokratycznych korzeniach. Politycznie rzecz ujmując, u Edenów przeważały wpływy […]

Bernard Law Montgomery

Bernard Law Montgomery (1887-1976) – marszałek brytyjski, jeden z najsłynniejszych dowódców II wojny światowej, główny planista operacji „Market Garden”. Urodził się 17 listopada 1887 roku w Londynie. Był czwartym z dziewiątki dzieci pary Henry i Maud Montgomery. Na krótko rodzina Montgomery zmieniła miejsce zamieszkania, co wiązało się z otrzymaniem nowej pracy przez ojca Bernarda. Gdy w 1897 roku […]

Alan Brooke

Alan Brooke (1883-1963) – generał brytyjski, następnie marszałek polny wicehrabia Alanbrook, dowódca wojsk antyinwazyjnych, szef Imperialnego Sztabu Generalnego i Komitetu Szefów Sztabów. Urodził się 23 lipca 1883 roku w Bagneres-de-Bigorre. Był najmłodszym dzieckiem sir Victora Brooke’a i Alice Bellingham. Pochodził z protestanckiej rodziny z Irlandii zamieszkującej hrabstwo Fermanagh. Dzieciństwa nie spędził jednak w ojczystym kraju, gdyż […]

John Slessor

John Slessor (1897-1979) – brytyjski wojskowy, marszałek lotnictwa, dowódca Brytyjskich Sił Powietrznych (Royal Air Force – RAF). Urodził się 3 czerwca 1897 roku w Ranikhet na terenie Indii, wówczas kolonii imperium brytyjskiego. Uczył się w elitarnym Haileybury and Imperial Service College na terenie Wielkiej Brytanii. Nie otrzymał jednak regularnego przydziału wojskowego ze względu na powikłania […]

Archibald Wavell

Archibald Wavell (1883-1950) – marszałek brytyjski, jeden z najważniejszych wojskowych brytyjskich podczas II wojny światowej; związany przede wszystkim ze służbą wojskową w Indiach. Urodził się 5 maja 1883 roku w Colchester, jednak większość dzieciństwa spędził w Indiach. Powodem wyjazdu była praca jego ojca, który służył w brytyjskiej armii w stopniu generała majora. Młody Wavell jeździł […]

Andrew Cunningham

Andrew Cunningham (1883-1963) – brytyjski dowódca, admirał floty, jeden z głównodowodzących siłami na śródziemnomorskim teatrze działań w czasie II wojny światowej. Urodził się 7 stycznia 1883 roku w Rathmines. Pochodził z inteligenckiej rodziny bez związków z militariami. Decyzja Cunninghama o wstąpieniu do brytyjskiej floty i rozpoczęciu szkoły marynarki była zaskoczeniem. Szybko jednak sprawdził się jako […]

Hugh Dowding

Hugh Dowding (1882-1970) – brytyjski wojskowy, dowódca Brytyjskich Sił Powietrznych (Royal Air Force – RAF) w czasie bitwy o Wielką Brytanię. Urodził się 24 kwietnia 1882 roku w Moffat. Kształcił się m.in. w Królewskiej Akademii Wojskowej (Royal Military Academy w Woolwich). Służył w brytyjskiej armii, głównie w posiadłościach kolonialnych imperium. Przed I wojną światową udało […]

Douglas Bader

Douglas Bader (1910-1982) – angielski pilot myśliwski, as powietrzny, jeden z bohaterów bitwy o Anglię oraz II wojny światowej. Doceniany nie tylko ze względu na wybitne umiejętności lotnicze, ale i kalectwo, który nie uniemożliwiło mu służby w Royal Air Forces. Urodził się 21 lutego 1910 roku w Londynie. Przyszedł na świat w rodzinie majora saperów, […]