Karol Świerczewski

Karol Świerczewski (1897-1947) – polski generał, działacz komunistyczny, współpracownik radzieckiej Armii Czerwonej, po śmierci kreowany w komunistycznej Polsce na bohatera narodowego. Używał pseudonimu „Walter”. Urodził się 22 lutego 1897 roku w Warszawie. Mieszkał na Woli. Pochodził z biednej rodziny robotniczej, co później skrzętnie wykorzystywano w komunistycznej propagandzie. W Warszawie uczęszczał do szkoły powszechnej. W 1915 […]

Edward Rydz-Śmigły

Edward Rydz-Śmigły (1886-1941) – polityk, marszałek Polski, Naczelny Wódz podczas kampanii wrześniowej. Używał pseudonimów „Śmigły”, „Adam Zawisza” i „Tarłowski”. Urodził się 11 marca 1886 roku w Łapszynie. Jego ojciec był wachmistrzem policji i pracował w Brzeżanach. Niestety, Edward szybko stracił oboje rodziców, dlatego jego wychowaniem zajęła się babcia. Wraz z nową opiekunką zamieszkał w rodzinnej […]

Stanisław Dąbek

Stanisław Dąbek (1892-1939) – polski pułkownik z czasów II wojny światowej, dowódca Lądowej Obrony Wybrzeża oraz bohaterskich obrońców Kępy Oksywskiej. Urodził się 28 marca 1892 roku w Nisku. Pochodził ze średnio zamożnej rodziny chłopskiej. Był synem Szczepana i Rozalii. Do gimnazjum uczęszczał w Lubaczowie, tam też mieszkał od 1900 roku. Ukończył seminarium nauczycielskie w Sokalu, […]

Stanisław Mikołajczyk

Stanisław Mikołajczyk (1901-1966) – polski polityk, premier Rządu RP na Uchodźstwie, przywódca Polskiego Stronnictwa Ludowego. Jeden z aktywniejszych działaczy polskich podczas II wojny światowej poza granicami okupowanej Rzeczpospolitej. Urodził się 18 sierpnia 1901 roku w Holserhausen, w Westfalii, gdzie jego rodzice czasowo przebywali. Pochodził z niezbyt zamożnej rodziny. Był synem górnika. Po powrocie do Polski […]

Aleksy Dawidowski

Aleksy Dawidowski (1920-1943) – żołnierz Polskiego Podziemia, członek grup Małego Sabotażu, jeden z uczestników Akcji pod Arsenałem. Używał pseudonimów „Alek”, „Glizda”, „Kopernicki”. Jeden z bohaterów książki Aleksandra Kamińskiego pt. „Kamienie na szaniec”. Urodził się 3 listopada 1920 roku w Drohobyczu. Pochodził z inteligenckiej rodziny o patriotycznych i niepodległościowych tradycjach. Jego ojciec Aleksy był inżynierem, podobnie […]