Jegrzy Ochrony Pogranicza Finlandii używają Panzerfaustów

Finowie walczący z ZSRR musieli, zwłaszcza w czasie wojny kontynuacyjnej (1941-44), jakoś radzić sobie z sowieckimi czołgami. W tym celu szeroko wykorzystywano dostarczone z Niemiec Panzerfausty. Co ciekawe, używali ich nie tylko żołnierze z jednostek liniowych, lecz także Jegrzy Ochrony Pogranicza.

Kim byli Jegrzy Ochrony Pogranicza?

Korzenie tej formacji sięgały dziesięciu kompanii ochrony pogranicza, tzw. Rajakomppanii z okresu międzywojennego. Wchodzący w jej skład żołnierze byli dobrze wyszkoleni, gdyż ochrona długich, dzikich granic Finlandii wymagała sprawnego dozoru. W czasie wojny kontynuacyjnej dziesięć Rajakomppanii połączono z sześcioma oddzielnymi batalionami ochrony pogranicza tworząc osiem Batalionów Ochrony Pogranicza. Wkrótce potem zostały one przemianowane przez marszałka Mannerheima na Jegrów Ochrony Pogranicza.

Wówczas było to już jednostka stricte wojskowa, potrzebna do „załatania” wyczerpanych szeregów fińskich. Na wyposażenie tych Jegrów trafiły także Panzerfausty, z których zrobili oni dobry użytek – zwłaszcza w 1944 roku. Wyposażenie w broń tego typu było istotne, ponieważ podczas wcześniejszych walk z Sowietami – w czasie wojny zimowej z lat 1939-1940 – żołnierze fińscy korzystali z improwizowanej broni przeciwpancernej. Panzerfausty zapewniały im zatem dodatkowy atut, istotny także dlatego, że również sowieckie czołgi były mocniejsze niż podczas wojny zimowej.

Fin, który zniszczył osiem czołgów

W czasie walk wojny kontynuacyjnej Villi Väisänen, plutonowy z 2. Batalionu Jegrów Ochrony Pogranicza, zniszczył za pomocą Panzerfaustów osiem radzieckich czołgów. Zostało to uznane za rekord w armii fińskiej. Takie osiągnięcie wyraźnie świadczy o tym, że nawet żołnierze z fińskich formacji pomocniczych potrafili skutecznie używać broni przeciwpancernej i z jej pomocą niwelować wyraźną przewagę Sowietów, jaką zapewniały im liczne czołgi.

Bibliografia: Philip Jowett, Brent Snodgrass, „Finlandia w wojnie 1939-1945”.

Fotografia: żołnierze fińscy w rejonie Ihantala na fotografii z 11 lipca 1944 roku. Jeden z nich jest uzbrojony w Panzerfausta. Źródło: Wikimedia/SA-kuva, domena publiczna.

Marek Korczyk