Wyspy Kurylskie – niekończąca się wojna

Choć II wojna światowa zakończyła się oficjalnie w 1945 roku, jej konsekwencje są w wielu wypadkach odczuwane po dziś dzień. Jednym z najciekawszych przykładów nieporozumień, pozostałości po dawnym konflikcie, jest spór między Rosją a Japonią o Wyspy Kurylskie, który mimo upływającego czasu nie został wciąż uregulowany.

W sierpniu 1945 roku Związek Radziecki rozpoczął lądową ofensywę, która miała wesprzeć wojska amerykańskie w walce przeciwko Japonii. W czasie ataku zajęto część Mongolii oraz terytorium Wysp Kurylskich, wówczas kontrolowanych przez Cesarstwo Japońskie. Strona sowiecka zgłosiła natychmiast pretensje do archipelagu. Początkowo nie zostały one objęte porozumieniem w ramach aktu kapitulacji Japonii. Dopiero w 1951 roku, podczas konferencji w San Francisco, w czasie której sygnowano traktat pokojowy, Japończycy potwierdzili zrzeczenie się praw do Wysp Kurylskich. Z biegiem lat doszło do ponownego napięcia na linii Moskwa-Tokio, gdy Japonia upomniała się o południową część archipelagu, domagając się zrewidowania wyznaczonej w San Francisco granicy. Zgodnie z interpretacją Kraju Wschodzącego Słońca porozumienie nie obejmowało pojedynczych wysp Iturup, Kunaszyr, Szykotan oraz grupy Habomai.

Mimo licznych prób uregulowania statusu Wysp Kurylskich, w tym mediacji ze strony Unii Europejskiej, obie strony nie doszły do porozumienia. W konsekwencji można by nawet rozważać, czy nierozwiązany spór sprawia, iż II wojna światowa nie została oficjalnie zakończona między Związkiem Radzieckim i Japonią. Taka interpretacja wydaje się jednak nadużyciem, choć oczywiście sprawa Wysp Kurylskich wzbudza liczne kontrowersje i niesłabnące emocje, głównie natury politycznej, ciążąc na relacjach obu krajów.