Okupacja Polski w czasie II wojny światowej

Po przegranej Wojnie Obronnej 1939 roku Polska znalazła się pod okupacją hitlerowskich Niemiec i komunistycznego Związku Radzieckiego. Przez blisko sześć lat Polacy toczyli walkę o wolność i suwerenność, mierząc się z trudami brutalnego reżimu najeźdźców. Okupacja była dramatem milionów ludzi prześladowanych przez Niemców i Sowietów. Ze względu na specyfikę wprowadzonego na okupowanych ziemiach reżimu i […]

Terror na okupowanych terytoriach

1 września 1939 roku Niemcy rozpoczynają II wojnę światową nagłą agresją na Polskę. Choć Polacy spodziewali się, iż wróg wkrótce wkroczy od strony zachodniej granicy, nie sądzili, iż okupacja Rzeczpospolitej będzie tak bolesna. Oczywiście, wkroczenie wrogiej armii i porażka Wojska Polskiego doprowadziła naród do rozpaczy – któż jednak mógł się spodziewać, iż okupant będzie tak […]

Artykuły – wydarzenia okresu II wojny światowej

W dziale „Wydarzenia” znajdziecie Państwo szereg tekstów poświęconych zróżnicowanym pod względem charakterystyki wydarzeniom okresu II wojny światowej. Artykuły zostały pogrupowane w sekcje tematyczne, wśród których wyróżniona została zakładka „Zamachy” prezentująca wykonane, udane, nieudane lub domniemane akcje zamachowe. Dodatkowo dział obejmuje felietony dotyczące współczesnych odniesień do II wojny światowej. Jego najważniejszą część stanowią artykuły poświęcone ogólnej […]