Mieczysław Ubysz – „Stare Miasto”

Mieczysław Ubysz jest jednym z ,,poetów walczącej Warszawy”. Był aktywnym uczestnikiem antyniemieckiej konspiracji w czasie okupacji, brał udział w Powstaniu Warszawskim. Przed wojną pracował w radiu. Po niemieckiej agresji udało się mu zaciągnąć do armii, brał udział w obronie stolicy we wrześniu 1939 roku. Po upadku Polski zaangażował się w działalność krakowskiego ruchu oporu. Następnie wrócił do stolicy i tam w szeregach Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej. Działał w Oddziale Propagandy AK. W czasie Powstania Warszawskiego był jednym z twórców radiostacji ,,Błyskawica”, a także autorem części audycji. W trakcie walk był kilkukrotnie ranny. Po upadku powstania został wzięty do niemieckiej niewoli i osadzony w stalagu w Zaithein.

Po wojnie kontynuował karierę pisarską, choć wiele jego utworów nie było wówczas drukowanych. Zachowało się sporo wierszy z okresu samego powstania. Do najważniejszych należą z pewnością ,,Stare Miasto”, poruszający ,,Ostatni komunikat” oraz dedykowany wykrwawiającej się stolicy ,,Warszawo”. ,,Stare Miasto” to poetyckie przedstawienie dramatu walczącej w 1944 roku Warszawy. Wiersz zachował się w zbiorach Muzeum Powstania Warszawskiego. Oryginalne zapiski Ubysza przetrwały w zeszycie Ilony Daniel ps. ,,Jula”, która w czasie walk o stolicę służyła jako sanitariusza batalionu ,,Golski”. Rękopis jest dostępny w zbiorach Muzeum i będzie przedrukowywany w ramach cennego projektu Wolne Lektury i Fundację Nowoczesna Polska umożliwiającego zapisanie poezji powstańczej w Internecie. Bardzo ważna inicjatywa.