Henryk Rostworowski – „Listy z Warszawy”

Henryk Rostworowski dał się poznać przede wszystkim jako zdolny autor piosenek – zarówno w warstwie tekstowej jak i muzycznej. Urodził się w 1912 roku. Dobrze zapowiadającą się karierę prawniczą przerwał wybuch II wojny światowej. Rostworowski walczył w kampanii wrześniowej. Następnie dostał się do niemieckiej niewoli i do końca wojny przebywał w obozach jenieckich. ,,Listy z Warszawy” zostały napisane w czasie pobytu Rostworowskiego w niemieckim oflagu Arnswalde. Autor odwołuje się do swoich wojennych doświadczeń związanych z obroną stolicy. Zapis tekstu zachował się w zbiorach Muzeum Powstania Warszawskiego i będzie przedrukowywany w ramach cennego projektu Wolne Lektury i Fundację Nowoczesna Polska umożliwiającego zachowanie poezji żołnierskiej i powstańczej w Internecie. Po wojnie artystyczna kariera Rostworowskiego nabrała rozmachu. Napisał dziesiątki piosenek, liczne sztuki teatralne, nagrał kilkadziesiąt płyt, pracował także jako tłumacz. Był niezwykle płodnym i wszechstronnym artystą. Zmarł w 1984 roku w Warszawie.