Heaven Shall Burn „Armia”

An insurrection of the lost
With courage born from despair
An end for the years of anguish;
A battle in the heart of this nation

Uprising of the lost;
In the abyss between the worlds
They all averted their eyes
A home behind the enemies lines

They raped and burned our fatherland
We know that nothing shall remain; there’s no tomorrow,
We’ll bring it to an end; there’s no tomorrow.

Uprising of the lost; the world averted it’s eyes

Our souls scorched with our homes
But fitful we hold our ground

Ragged figures but brothers and sisters we are;
Through fields of debris we crawl

Red vultures awaiting our end
A home behind the enemies lines


Dość oryginalny przykład odwołania do polskiej historii drugowojennej. Heaven Shall Burn to niemiecka grupa muzyczna wykonująca utwory utrzymane w stylu death metal/metalcore. Co ciekawe, w 2006 roku, na kolejnym już albumie grupy zatytułowanym „Deaf to our prayers” muzycy umieścili utwór „Armia”. Jeden z liderów Heaven Shall Burn Maik Weichert skomentował jego tekst w następujący sposób: „utwór „Armia”, poświęcony beznadziejnej walce Polaków w Powstaniu Warszawskim przeciwko okupantowi w 1944 roku”. Jak zatem widzimy, niezależnie od pochodzenia członków zespołu, Heaven Shall Burn potrafi docenić bohaterstwo i męstwo Polaków walczących przeciwko Niemcom. Styl muzyczny jest dość oryginalny i specyficzny. Do tej pory dział „Słowo o żołnierzu” nie gościł podobnego do „Armii” utworu, utrzymanego w death metalowej konwencji. Wydaje się jednak, iż wykonanie piosenki nie gra tu najważniejszej roli. Dla nas najbardziej wartościowym faktem jest odwołanie do powstańczej historii.