Gray Rambler „Nie poddaj się”

Stań do walki przeciw armii zła,
niech Twa wiara uczyni cud,
niech Twa moc, którą w sobie masz prowadzi Cię
prosto do chwały i zwycięstwa.
Kraj, który już tyle wycierpiał
powstał, by walczyć o wolność swą.

Nie poddaj się,
walka o wolność toczy się.
Wciąż słyszę głos
Polska żyje w nas.

Wielu z nas zaginęło tu,
walcząc o pokój i spełnienie snów
o Ojczyźnie wolnej, o dniu zwycięstwa
walka o przyszłość to nasza ofiara.

Modlitwa do Pana i pieśń żołnierzy,
miłość do Ojczyzny dodawały pociechy
podczas walk z wrogiem,
w której wielu ludzi
zjednoczonych z narodem
zginęło za wolność.


Utwór „Nie poddaj się” zapisany został na płycie „Twardzi jak stal”. Album zawiera szereg utworów poświęconych pamięci żołnierzy Narodowym Siłom Zbrojnym, podziemnej organizacji walczącej w okresie II wojny światowej o wyzwolenie Polski spod okupacji niemieckiej, a następnie sowieckiej. Gray Rambler to zespół wywodzący się z Żywca, którego utwory nie są znane szerszej publiczności. „Nie poddaj się” to hymn pochwalny adresowany do zbrojnego ramienia Stronnictwa Narodowego. Rockowe brzmienie komponuje się z przeciętnym wokalem, a sam utwór, choć wart przesłuchania, nie zapada szczególnie w pamięć. Warto jednak zanotować kolejną próbę upamiętniania historii II wojny światowej.