Gammadion – „Cichociemni”

Powracają na swe ziemie tak jak orły do swych gniazd
Aby otrzeć łzy niemocy, by rozpalić wielki żar
Poprzez ogień, wojny zgliszcza męstwem kruszą wroga stal
Na ratunek swym rodakom by nadzieję w serca wlać

Pod osłoną ciemnej nocy z mocą gromu uderzamy
Z zaszczutej ofiary naród w wilka zamieniamy
Życie to niewielka cena za ojczyzny wolny byt
Krwią broczymy by nastały dla narodu wolne dni

Przez dywersję bez rozgłosu wolną Polskę wykuwamy
Szlak znaczony krwią tyrana, każdy rozkaz wykonamy
W karabinie i granacie los żołnierski pokładamy
Pomagamy przeznaczeniu, torujemy drogę chwały

Nadchodzą cichociemni z mroku beznadziei
Narodu wierna straż – elita z elit
Na ratunek rodakom w walce niestrudzeni
Na pohybel tyranom – za honor polskiej ziemi

Tekst za: http://www.tekstowo.pl


„Cichociemni” stanowią jeden z charakterystycznych utworów, które ukazały się na albumie „Niepokorna krew” z 2013 roku. Płyta jest manifestem poświęcenia Polaków w czasie II wojny światowej. Lubelska grupa Gammadion wpisuje się w nurt RAC – Rock Against Communism – często odwołując się do historycznego dziedzictwa, przede wszystkim tego związanego z zaangażowaniem Żołnierzy Wyklętych. Twórczość zespołu bywa określana jako kontrowersyjna. „Cichociemni”, jak sama nazwa wskazuje, poruszają temat polskich spadochroniarzy, których przerzucano z Wielkiej Brytanii do Polski, by tam tworzyli struktury Polski Podziemnej, walcząc z niemieckim najeźdźcą. Żołnierze oddelegowani do tego typu zadań faktycznie stanowili ówczesną „elitę elit”, a ich poświęcenie stanowiło szczególny przykład dla wszystkich walczących o niepodległość ojczyzny.