Edmund Jan Osmańczyk „List z Berlina”

To jest wiosna – rok czterdziesty piąty!
Zapamiętać najważniejszą z dat!
Przekreślamy – trzydziesty dziewiąty!
Przekreślamy – sześć potwornych lat!

Między Odrą a Łabą rozparci
Karabinem niszczymy zły czas.
Na łużyckich ziem zardzewiałej tarczy
Prus złowrogich rozbijemy głaz!

Już nam Berlin przyszłości nie strwoży,
Już nam Prusy nie wrócą do Prus,
My jak wicher orzący na morzu
Zatapiamy niemczyznę dziś w gruz!

Nasza wiosna! Rok czterdziesty piąty!
Zapamiętać – najpiękniejsza wieść:
Przekreślamy trzydziesty dziewiąty!
Hucz, historio, zwycięstwa nam pieśń!


„List z Berlina” dedykowany jest wszystkim żołnierzom 1. Polskiej Armii walczącym w Berlinie i nad Łabą. Jan Edmund Osmańczyk urodził się w 1913 roku na terenie Niemiec. Aktywnie działał tam na rzecz polskiej mniejszości narodowej, później wyjechał do Polski i zaangażował się w pracę na rzecz Polskiego Radia w Warszawie. Po zajęciu stolicy przeszedł do konspiracji, współdziałając z Polską Podziemną. W okresie Powstania Warszawskiego prowadził codzienne audycje sprawozdawcze. Później był korespondentem przy 1. Armii Ludowego Wojska Polskiego, z którą przebył trudny szlak wojenny, docierając w końcu do Berlina. Następnie pracował jako dziennikarz przy Procesach Norymberskich. Po wojnie angażował się w działalność polityczną, a ukoronowaniem jego kariery dyplomatycznej była elekcja do Sentatu Pierwszej Kadencji w 1989 roku. Zmarł w tym samym roku. Wiersz „List z Berlina” został napisany na dzień przed zajęciem niemieckiej stolicy, 30 kwietnia 1945 roku.