Autor nieznany „Tu mówi Warszawa”

Uwaga! Tu mówi Warszawa!
Notujcie w „Trybunach” i „Timesach”.
Trzymamy się jeszcze! Słyszycie! Uwaga!
Robotnik, lud, dzieci na szańcach.

Tu z ruin, pożarów i zgliszczy
Przemawia wolności stolica.
Niełatwo tak damy się zniszczyć.
Możecie się nami zachwycać.

Jak długo? To o tym nie wiecie?
Dopóki krew płynie nam w żyłach.
Bo ducha Narodu nie zgniecie
Ni przemoc brutalna, ni siła.

Tu bracia żołnierzy z Tobruku,
Synowie walczących w Cassino,
Meldują w ogniowym walk huku:
Za wolność gotowiśmy zginąć.

Bój za nas i za was się toczy,
Lecz walka nierówna. Uwaga!
W krwi za was i za nas tu broczy
Walcząca – zwycięska – Warszawa!


Jeden z najbardziej znanych wierszy okresu Powstania Warszawskiego, którego autor zachował anonimowość. Jeszcze w czasie walk powstańcy mieli okazję zapoznać się z jego treścią. Słowa utworu drukowano chociażby w powstańczym piśmie „Barykada” w sierpniu 1944 roku. Wiersz wyraża upór i wolę walki powstańców, jednocześnie komentując postawę mocarstw zachodnich, które obserwują samotny wysiłek ludu stolicy, nie podejmując się działań innych, jak tylko odnotowywanie wydarzeń w tamtejszych gazetach. Utwór porusza ważny problem, dzieląc aliantów na dwie frakcje – nas, tutaj i teraz i was, tam, niemych obserwatorów. Co ciekawe, z okazji 66 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego zespół Fabryka zorganizował koncert zatytułowany „Tu mówi Warszawa”, który odbył się w warszawskim Parku Sowińskiego.