Autor nieznany „Der Rider en Konge”

Brak tekstu w bazie danych.


Tradycyjna pieśń duńska została napisana w celu upamiętnienia króla Chrystiana X, który swoją postawą dawał przykład ludności w okresie niemieckiej okupacji. Gdy 9 kwietnia 1940 roku III Rzesza rozpoczęła ofensywę przeciwko Danii i Norwegii, niewielkie państwo duńskie szybko ogłosiło kapitulację. Decyzja ta podyktowana była niemożnością skutecznej obrony przed wielokrotnie silniejszym przeciwnikiem. Władca nie ugiął się presji niemieckiej i nie opuścił kraju, dzieląc z ludnością trudy okupacji. Podczas codziennej konnej przejażdżki ulicami Kopenhagi pozdrawiał poddanych i nieustannie podtrzymywał ich na duchu. Ludność entuzjastycznie witała władcę, który urósł do rangi symbolu duńskiego oporu przeciwko najeźdźcy. Postać Chrystiana X została uhonorowana przez duńskiego poetę Hansa Hartviga Seedorffa Pedersena, który ułożył wiersz poświęcony królowi zatytułowany „Der Rider en Konge”, co w tłumaczeniu na język polski oznacza „Nadjeżdża król”.