Finowie przejmują czołgi BT-7 i zmieniają je w działa samobieżne

Finowie nie mieli zbyt licznych własnych sił pancernych, toteż przejmowali zdobyczne czołgi radzieckie i wcielali je do służby. W przypadku lekkiego czołgu BT-7 zrobili jednak wyjątek zamiast wcielać te pojazdy bezpośrednio, zmieniali je w działa samobieżne. Przebiegało to w ten sposób, że ze zdobycznych BT-7 zdejmowano wieże, modyfikowano podwozia i montowano na nich działa kalibru 114 mm dostarczone przez Wielką Brytanię podczas wojny zimowej.

Ostatecznie skonstruowano 18 takich dział i otrzymały one nazwę BT-42. Choć nie nadawały się do bezpośredniej walki z czołgami radzieckimi nowszej generacji, to jednak sprawdzały się dobrze w innych rolach, np. w defensywie lub wsparciu piechoty. Co ciekawe, aż 10 z tych dział przetrwało wojnę.

Fotografia: radzieckie czołgi BT-7 nad rzeką Chałchin-Goł w 1939 roku (Wikimedia, domena publiczna).

Marek Korczyk