Brytyjski transportowiec Universal Carrier w Afryce – rozsądne użycie pojazdu o lekkim pancerzu

Brytyjskie transportery opancerzone Universal Carrier były pojazdami charakterystycznymi dla wojsk Zjednoczonego Królestwa. Obecnie stanowią jeden z najbardziej rozpoznawalnych pojazdów używanych w czasie kampanii afrykańskiej 1940-1943. Ta popularność wynika nie tylko z tego, że Carriery miały specyficzny wygląd i były używane na skalę masową (zwłaszcza w Afryce), lecz także z tego, że były używane w sposób rozsądny i skuteczny. Carriery pełniły bowiem funkcje transportowe, rozpoznawcze lub służyły jako przenośne gniazda moździerzy i karabinów maszynowych (zwłaszcza Brenów). Często uzbrajano je także w karabiny przeciwpancerne. Ze względu na cienki pancerz, wynoszący w najgrubszym miejscu jedynie 12 mm, Carrierów nie używano w roli pojazdów przełamania pancernego. Ze względu na sposób użycia sprawdzały się bardzo dobrze mimo nikłego opancerzenia. W ramach porównania, wojska włoskie wykorzystywały podobne pod względem pancerza tankietki z rodziny L3 do uderzeń liniowych, nierzadko w charakterze czołgów. Taka taktyka kończyła się przeważnie pogromem L3. Inne przypadki używania w akcjach frontowych pojazdów o słabym pancerzu kończyły się podobnie. Fakt, że Brytyjczycy nie używali Carrierów do tego typu zadań, lecz korzystali z nich jako z pomocniczych pojazdów ogólnego przeznaczenia, świadczył o rozsądnym podejściu do tego, jak używać pojazdów o niewystarczającej ochronie pancernej.

Jako ciekawostkę można dodać, że Carriery były używane także przez Wojsko Polskie na Zachodzie, np. przez Samodzielną Brygadę Strzelców Karpackich. Na fotografii widoczny jest Carrier właśnie z Polskich Sił Zbrojnych.

Fotografia za: Wikimedia/IWM, domena publiczna.

Marek Korczyk