„Uzbrojenie i taktyka Waffen-SS” – recenzja książki

Rok wydania – 2011

Autor – Dr S. Hart i Dr R. Hart

Wydawnictwo – Bellona

Liczba stron – 190

Seria wydawnicza – brak

Tematyka – monografia poświęcona uzbrojeniu i taktyce oddziałów przynależących do Waffen-SS.

Ileż można o Waffen-SS? Wśród tylu publikacji dostępnych na polskim rynku naprawdę łatwo wybrać sobie takie, które wspólnie stanowić będą kompendium wiedzy dotyczącej działalności i struktur niemieckiej organizacji, która w czasie II wojny światowej zasłynęła jako najgroźniejsza i najbardziej brutalna ze wszystkich operujących w tym czasie na frontach. Jak się jednak okazuje, można, zwłaszcza, gdy robi się to w dobrym stylu. Potwierdza to jedynie tezę, iż o historii jesteśmy w stanie mówić bez końca, a kolejne pomysły, nawet gdy nie są szczególnie oryginalne, skutecznie zasilają skarbnicę historycznej wiedzy. Tandem Dr S. Hart – Dr R. Hart w kompetentny sposób wykorzystał tę zależność, opracowując książkę o średnio innowacyjnym tytule „Uzbrojenie i taktyka Waffen-SS”. Trzeba przyznać, że wyszło im to całkiem zgrabnie.

Publikacja została przygotowana przez Dom Wydawniczy Bellona, który w niedawnym czasie zaserwował nam kilka książek prezentujących taką czy inną historię oddziałów Waffen-SS. „Uzbrojenie i taktyka” prezentują się zdecydowanie najlepiej, szczególnie pod kątem grafiki i estetyki wydania. Gruba okładka podnosi jakość książki. Wewnątrz zamieszczono liczne schematy, ryciny i sporą liczbę zdjęć archiwalnych obrazujących funkcjonowanie jednostek Waffen-SS. Ilustracje są cennym materiałem poznawczym, umożliwiając nam zapoznanie się z dodatkowymi informacjami prezentującymi chociażby kluczowe dla całości uzbrojenie. Nieźle spisała się korekta i tłumaczenie, co także podnosi jakość książki, choć w tym wypadku w kontekście języka i narracji.

Skoro już jesteśmy przy języku, od niego zacząć można analizę książki. Nie jest najprostszy, ale też poziom skomplikowania narracji pozwala sądzić, iż nawet laicy poradzą sobie z lekturą. Dzięki temu książka jest zarówno łatwa w odbiorze, jak i fachowa, na co wskazują informacje przekazywane przez autorów. Nieźle prezentują się kolejne rozdziały poświęcone uzbrojeniu. Zostajemy zapoznani z w miarę szczegółowymi danymi, które uzupełniane są przez funkcjonalne ryciny i schematy. Załączone tabelki dają nam możliwość skutecznego uwzględnienia szczególnych danych wpływających na zastosowanie konkretnej broni. Posegregowanie informacji daje wrażenie porządku, a każdy kolejny temat został omówiony w odrębnej części. Informacje dotyczące broni uzupełniane są wiadomościami wprost z frontu, które w odpowiedni sposób wspomagają suche fakty techniczne. Prezentuje to ciekawą i wieloczęściową perspektywę, aczkolwiek szybko znajdziemy wyraźne braki.

Wśród minusów odwołać się można do rozrzucenia elementów taktycznych. Autorzy publikacji nie zdecydowali się na zbiorcze potraktowanie wątku strategii, co sprawia, iż rozważania dotyczącego tego elementu wojennego rzemiosła pojawiają się przy okazji kolejnych starć. Rozwiązanie to ma zarówno zalety jak i wady. Oczywistą niedogodnością jest przymus wyszukiwania konkretnych informacji, a te często są ukryte w lawinie rozmaitych danych. In plus wychodzi książce fakt, iż zagadnienia taktyczne poznajemy na konkretnych przykładach. Nie są zatem sztuczne i pozbawione praktycznych dowodów. Autorzy omawiają historię danej batalii i na jej przykładzie odwołują się do elementów strategicznych, umożliwiając czytelnikom niemal naoczne przekonanie się o słuszności założeń planowania w szeregach Waffen-SS. Trzeba jednak przyznać, iż proporcje pomiędzy tematami z okładki nie zostały odpowiednio wyważone, a uzbrojenie zdecydowanie zdominowało tekst. Znalazło to wyraz w ilustracjach zamieszczonych w książce. O ile kwestie techniczne udokumentowano dość dokładnie, a ryciny prezentujące obrazy czołgów, wozów bojowych czy karabinów są kwestią ważną i eksponowaną, o tyle nie znajdziemy schematu omawiającego założenia taktyczne. Tutaj pojawia się mój ewidentny zarzut – brakuje jednego z elementów, które miały być kluczowe dla Dr S. i D. Harta. Rekompensują to informacje dotyczące walk prowadzonych przez żołnierzy Waffen-SS, choć oczywiście większość z nich została oderwana od szerszego kontekstu, co wynika z koncepcji pisarskiej – nie jest to bowiem monografia oddziałów i szczegółowa analiza przesuwającego się tu i ówdzie frontu.

Opracowanie dotyczące uzbrojenia i taktyki oddziałów Waffen-SS jest z pewnością książką, z którą warto się zapoznać. Ma w sobie spory potencjał, głównie pod kątem techniki wojskowej i częściowego omówienia działań bojowych, przy czym autorzy niejednokrotnie dostrzegają ciekawe zależności, wykazując się intelektem i spostrzegawczością. Bystre oko nie zapewnia jednak stabilnego wysokiego poziomu publikacji, co może być drażniącym mankamentem. Niektóre z elementów wymagają dopracowania i rozszerzenia, co umożliwiłoby nie tylko bardziej dokładną, ale i szczegółową narrację.

Ocena: