Lynne Olson & Stanley Cloud:A few auestions about „The Question of Honor”, czyli o „Sprawie Honoru” słów kilka.

A few auestions about „The Question of Honor”, czyli o „Sprawie Honoru” słów kilka.

– How did you choose the title? What was the main reason?

We chose the title because honor plays an important role in the book. Poland and the Poles fought against the Nazis for their honor, and the British declared war against Germany supposedly to uphold their honor. In the front of the book, we have a quote from Winston Churchill which says: „There is one helpful guide, namely, for a nation to keep its word and to act in accordance with its treaty obligations to allies. This guide is called honour.” As we know, Churchill and the British didn’t live up to that definition of honor.

– Where did you find the inspiration to write your book?

We got the idea for the book after meeting a woman here in Washington whose father was a Polish pilot with the RAF. She told us some wonderful stories about her father and the other pilots, and we decided to look into the subject, because most Americans don’t know anything about the role that Poles played in the war.

– What was the main source of information?

It’s really impossible to say how many books and documents we consulted – several hundred books and thousands of documents, many of them in London at the Sikorski Institute and Polish Museum. The most important document we consulted was the diary kept by Miroslaw Feric, one of the pilots we write about in the book.

Lynne Olson & Stanley Cloud

– Jak wybraliście tytuł? Co było główną przyczyną takiego wyboru?

Wybraliśmy ten tytuł ze względu na „honor”, który gra kluczową rolę w książce. Polska i Polacy walczyli przeciwko nazistowskim Niemcom, broniąc swojego honoru; także wojna toczona przez Brytyjczyków miała na celu podtrzymanie honoru tej nacji. Książkę otwiera cytat słów Winstona Churchilla: „Jest jeden przewodnik narodu, który pozwala dotrzymać słowa i wypełnić przyrzeczeń złożonych sojusznikom. Tą rzeczą jest honor”. Jak wiadomo, ani Churchill, ani Brytyjczycy nie zdołali wypełnić tej definicji honoru.

– Co było inspiracją podczas prac przy pisaniu książki?

Pomysł napisania książki zrodził się po spotkaniu z pewną kobietą zamieszkującą w Waszyngtonie, które ojciec był polskim pilotem walczącym w składzie RAF. Opowiedział nam kilka niezwykłych historii na temat ojca i innych lotników, co przekonało nas do zainteresowania się historią; Amerykanie niewiele wiedzą na temat roli, jaką odegrali Polacy podczas II wojny światowej.

– Co było głównym źródłem informacji?

Ciężko powiedzieć, jak wiele książek służyło nam jako bibliografia – kilkaset książek, kilka tysięcy dokumentów, spora część z Instytutu gen. Sikorskiego i Muzeum Polskiego znajdujących się w Londynie. Wydaje się, że najważniejszym dokumentem był dziennik prowadzony przez Mirosława Fericia, jednego z pilotów, o których piszemy w książce.