9 września

1939 – rozpoczęła się bitwa nad Bzurą. Niemieckie wojska zajęły Poznań, Polacy odbili Łęczycę. Niemcy przełamali opór Polaków pod Wizną. GO „Narew” wykonała zwrot zaczepny pod Zambrowem. Rozpoczęło się niemieckie natarcie na Woli i na Ochocie.

1939 – zawarto polsko-francuską umowę wojskową, na mocy której we Francji miała powstać polska jednostka wojskowa.

1940 – w Blackpool został sformowany polski 308. Dywizjon Myśliwski „Krakowski”.

1941 – słowackie władze przyjęły wzorowane na niemieckich ustawy rasowe.

1942 – Niemcy zakończyli likwidację getta w Beresteczku.

1943 – alianci rozpoczęli lądowanie pod Salerno, zajęli także Tarent.

1943 – Niemcy zaatakowali włoską flotę, zatopiony został m.in. pancernik „Roma”, na pokładzie którego zginęło 1326 osób.

1943 – Anthony Eden przyjął premiera Stanisława Mikołajczyka w sprawie powojennej granicy RP na wschodzie.

1944 – przeprowadzono drugą operację ewakuacji ludności cywilnej z Warszawy (ok. 8 tys. ludzi). W północnej części Śródmieścia trwały zacięte walki, a Niemcy ostrzeliwali także Czerniaków oraz Mokotów.

1944 – PKWN podpisał tzw. układy z Ukraińską, Białoruską i Litewską SRR.

1945 – w Chinach ostatecznie skapitulowały oddziały japońskie.