8 marca

1940 – Heinrich Himmler wydał dekrety regulujące ograniczenia nakładane na polskich robotników przymusowych wywożonych na terytorium III Rzeszy. Na mocy jednego z nich Polacy musieli nosić specjalne oznaczenie literą „P”, wprowadzono także godzinę policyjną oraz liczne zakazy, w tym zakaz korzystania z transportu publicznego.

1941 – Amerykanie i Japończycy rozpoczęli w Waszyngtonie negocjacje dotyczące sytuacji na Pacyfiku.

1942 – Japończycy ostatecznie zdobyli Jawę, zadając alianckiemu lotnictwu ogromne straty.

1944 – w miejscowości Jabłoń-Dobki Niemcy rozstrzelali blisko 100 osób, z czego aż 30 z nich stanowiły dzieci poniżej 14 roku życia.

1945 – rozpoczęła się bitwa o Kołobrzeg, zakończona 18 marca 1945 roku zdobyciem miasta przez 1. Armię Ludowego Wojska Polskiego.

1945 – Armia Czerwona wkroczyła do Słupska.