8 lutego

1940 – część polskich profesorów więzionych przez Niemców w Sachsenhausen została zwolniona. Naukowcy zostali uwięzieni w listopadzie 1939 roku w czasie wymierzonej w polską inteligencję niemieckiej akcji Sonderaktion Krakau.

1940 – Niemcy utworzyli getto żydowskie w Łodzi, tzw. Litzmannstadt Ghetto. Było to jedno z największych gett stworzonych przez Niemców na ziemiach polskich, a w jego granicach więziono nawet ponad 200 tys. ludzi.

1941 – z Neapolu do Północnej Afryki wyruszył pierwszy konwój z zaopatrzeniem dla Afrika Korps kierowanego przez gen. Erwina Rommla.

1942 – japońskie wojska sforsowały przesmyk Jahore i rozpoczęły walki o broniony przez Brytyjczyków (wspomaganych siłami australijskimi i hinduskimi) Singapur.

1942 – w rejonie Kętrzyna, w wyniku katastrofy lotniczej, zginął Fritz Todt, kierujący paramilitarną, wykorzystującą pracą robotników przymusowych, Organizacją Todta. Jego miejsce zajął Albert Speer.

1942 – na froncie wschodnim wojska radzieckie pod dowództwem gen. Pawła Kuroczkina przeszły do ofensywy w rejonie Diemianska, zamykając w okrążeniu kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy z niemieckiego 2. Korpusu Armii.

1943 – japońska armia zakończyła ewakuację garnizonu broniącego się na Guadalcanal. Wywieziono w sumie ponad 13 tys. żołnierzy. Amerykanie rozpoczęli zajmowanie pozycji, z których wycofały się wojska nieprzyjaciela.

1944 – w toku udanej ofensywy Armii Czerwonej wojska radzieckie zdobyły Korsuń, wypierając z tego rejonu siły Wehrmachtu.

1945 – 1. Front Ukraiński Armii Czerwonej pod dowództwem marsz. Iwana Koniewa rozpoczął operację dolnośląską, nacierając na szerokim froncie z rejonu Wrocławia na kierunku Zgorzelca i Chociebuża.