7 września

1939 – skapitulowała załoga Westerplatte. Rząd i Naczelny Wódz opuścili stolicę, udając się w kierunku Łucka i Brześcia n. Bugiem. Pod Wizną oddział kpt. Raginisa stawił opór siłom pancernym wroga. Polacy rozpoczęli zwrot nad Bzurą.

1939 – Wielka Brytania i Francja udzieliły Polsce pożyczki.

1940 – niemieckie lotnictwo przeprowadziło zmasowane naloty na Londyn. Polscy lotnicy strącili 14 maszyn.

1940 – układ rumuńsko-bułgarski z Krajowej – Rumunia zrzekła się Dobrudży.

1941 – A. Hitler wydał dyrektywę nr 35 i nakazał blokadę Leningradu.

1943 – Polskie Podziemie zlikwidowało w Warszawie zastępcę komendanta Pawiaka, Franza Bürkla.

1944 – Niemcy rozpoczęli atak na północną część Śródmieścia. Trwały zacięte walki na ul. Nowy Świat, Królewskiej i Al. Jerozolimskich, a Niemcy zajęli styk Alei i Marszałkowskiej. Doszło do walk w rejonie fabryki „Magnet” na Mokotowie.

1944 – dowódcy powstania wynegocjowali z Niemcami ewakuację ludności cywilnej.

1944 – komunistyczne władze powołały Resort Informacji i Propagandy.

1944 – w rejonie Mindanao amerykański okręt podwodny USS „Paddle” zatopił japoński transportowiec „Shinyo Maru” przewożący jeńców. Zginęło 688 osób.