7 października

1939 – Adolf Hitler podpisał dekret „O umocnieniu niemczyzny” sankcjonujący brutalną politykę germanizacyjną na okupowanych terytoriach wschodnich, w tym w Polsce.

1940 – na prośbę marsz. Iona Antonescu niemieckie wojska wkroczyły do Rumunii.

1941 – wobec zagrożenia zdobyciem Moskwy przez jednostki niemieckie (w kotle pod Wiaźmą zamknięto kilkuset tysięcy sowieckich żołnierzy) do stolicy ZSRR przybył marsz. Gieorgij Żukow.

1943 – polski okręt podwodny ORP „Sokół” zatopił na Adriatyku niemiecki statek transportowy „Eridania” oraz uszkodził frachtowiec „Ugliano”. „Eridania” była największym okrętem zniszczonym przez jednostkę PMW w czasie wojny.

1943 – wojska alianckie wkroczyły do Neapolu.

1944 – komunistyczne władze współpracujące z Sowietami utworzyły Milicję Obywatelską.

1944 – pierwsze bombardowanie Drezna przez alianckie lotnictwo.

1944 – żydowski ruch oporu wzniecił bunt w niemieckim obozie koncentracyjny Auschwitz. Powstanie zostało krwawo stłumione, Niemcy zabili 451 osób.