7 marca

1936 – wojska niemieckie wkroczyły do Nadrenii, którą zdemilitaryzowano na mocy traktatu wersalskiego.

1941 – Polskie Podziemie dokonało likwidacji kolaborującego z Niemcami aktora Igo Syma.

1941 – jednostki brytyjskie przybyły do Grecji, gdzie utworzono Korpus Ekspedycyjny.

1942 – pod naporem Japończyków wojska brytyjskie opuściły Rangun.

1942 – alianci przetransportowali na Maltę myśliwce startujące z pokładu lotniskowca „Eagle”.

1944 – Armia Krajowa i Narodowe Siły Zbrojne podpisały umowę scaleniową, na mocy której NSZ miały wejść w skład AK, jednak zachowywały samodzielność organizacyjną.

1944 – w wyniku denuncjacji Niemcy odkryli w ruinach getta tzw. bunkier „Krysia”, zlokalizowany przy ul. Grójeckiej, gdzie ukrywało się 38 Żydów.

1945 – gen. Emil Fieldorf został aresztowany przez NKWD w Milanówku; nierozpoznany został zesłany do sowieckiego obozu pracy.