7 lipca

1941 – garnizon brytyjski na Islandii został zluzowany przez wojska amerykańskie.

1942 – szef Obszaru Warszawskiego Związku Odwetu kpt. Tadeusz Marynowski ps. „Witalis” został aresztowany przez Niemców.

1942 – na Przełęczy Hałbowskiej Niemcy zamordowali ponad 1200 Żydów z getta w Nowym Żmigrodzie.

1944 – rozpoczęła się operacja „Ostra Brama”, w wyniku której oddziały Armii Krajowej współpracujące z Armią Czerwoną w ciągu kilku dni opanowały Wilno.

1945 – Włochy, Kanada i Szwajcaria uznały polski Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej.