6 września

1939 – polskie armie cofały się, by zająć pozycje na linii Wisły i Sanu. Niemcy zajęli Kraków. Trwały walki pod Tomaszowem Mazowieckim i Grybowem. Lotnicza Brygada Pościgowa zakończyła działania. W Warszawie utworzono Straż Obywatelską. Dowódca Armii „Poznań” zaproponował uderzenie w rejonie rzeki Bzury.

1939 – wojnę Niemcom wypowiedział Związek Południowej Afryki (dziś RPA).

1940 – rozpoczęła się kolejna fazy bitwy o Anglię – celem Luftwaffe stały się miasta.

1941 – Niemcy ogłosili powstanie getta dla ludności żydowskiej w Wilnie.

1944 – ludność cywilna usiłowała przedostać się Al. Jerozolimskimi do Śródmieścia. Kwatera Główna AK została przeniesiona na ul. Piusa XI. Do wieczora Niemcom udało się opanować północną część Powiśla. Powstańcy obsadzili część ul. Nowy Świat. Na ul. Chmielnej, Wareckiej i Świętokrzyskiej tworzono barykady. Dowódcy powstania zaapelowali do władz emigracyjnych o wsparcie.

1944 – PKWN wydał dekret o przeprowadzeniu reformy rolnej.

1944 – Bułgaria wypowiedziała wojnę Niemcom.