6 maja

1941 – Józef Stalin osobiście objął stanowisko ludowego komisarza spraw zagranicznych.

1942 – Japończycy zdobyli Corregidor, do niewoli dostało się 46 tys. obrońców.

1943 – członkowie Polskiego Podziemia zlikwidowali gestapowca Herberta Schulza, który brał udział w przesłuchaniach i torturowaniu Jana Bytnara ps. „Rudy”.

1943 – naczelnik Szarych Szeregów Florian Marciniak został aresztowany w Warszawie przez Gestapo. W kolejnych dniach, po przesłuchaniach i torturach, został wywieziony do Poznania.

1943 – w związku z napięciami na linii Polska-Związek Radziecki gen. Władysław Sikorski przemawiał przed Radą Narodową, dokonując podsumowania dotychczasowych prac Rządu RP na Emigracji.

1944 – oddział specjalny Kedywu „Pegaz” dokonał w Warszawie nieudanego zamachu na Walter Stamma. Operacja zakończyła się śmiercią 8 żołnierzy Polskiego Podziemia.

1945 – gen. Stanisław Maczek odebrał kapitulację wojsk niemieckich w porcie w Wilhelmshaven.

1945 – przed Armią Czerwoną skapitulowała niemiecka załoga broniąca Wrocławia.