6 lutego

1940 – został opublikowany tzw. Plan Pabsta (od nazwiska autora, architekta Friedricha Pabsta), zgodnie z którym Warszawa miała zostać przebudowana (znaczna część zabudowań miała zostać zburzona).

1941 – australijskie wojska wkroczyły do Benghazi. Zdobycie miasta było częścią alianckiej kontrofensywy w Afryce Północnej. Tego samego dnia Adolf Hitler zdecydował o wysłaniu do Afryki gen. Erwina Rommla.

1945 – po dwudniowych walkach 1. Armia Wojska Polskiego przełamała obronę niemiecką w rejonie Nadarzyc. Starcie było częścią bitwy o przełamanie Wału Pomorskiego.

1945 – na trzecim plenarnym posiedzeniu podczas konferencji w Jałcie Wielka Trójka rozpoczęła dyskusję na temat powojennej przyszłości Polski.

1947 – zdominowany przez komunistów Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej został rozwiązany – komuniści przejęli pełnię władzy w Polsce po sfałszowanych wyborach parlamentarnych.