6 listopada

1939 – początek tzw. Sonderaktion Krakau, w czasie której niemiecki okupant aresztował przedstawicieli krakowskiego środowiska akademickiego. Naukowcy zostali przewiezieni do więzienia na Montelupich w Krakowie. Następnie grupę przetransportowano do niemieckiego obozu koncentracyjnego. Sonderaktion Krakau było pierwszym aktem szerokiej akcji wymierzonej w polskie środowisko akademickie w ramach eksterminacji polskich elit intelektualnych przez Niemców.

1941 – Niemcy przeprowadzili pacyfikację Równego na Ukrainie. Mieszkańców miasta zebrano w Sosenkach, gdzie rozstrzelano ponad 15 tys. ludzi pochodzenia żydowskiego. Kolejne kilkanaście tysięcy zostało zamkniętych w getcie w Równem.

1942 – zakończyła się bitwa o Madagaskar – Brytyjczycy zajęli wyspę, do tej pory kontrolowaną przez Rząd Vichy.

1942 – niemiecki okręt podwodny U-68 zatopił na Atlantyku brytyjski statek pasażerski „City of Cairo”. Zginęło 104 pasażerów i członków załogi.

1943 – Armia Czerwona wyzwoliła Kijów. Walki o miasto trwały od 26 sierpnia 1943 roku, gdy trzy radzieckie fronty zainicjowały operację czernihowsko-połtawską na kierunku Dniestru. Ostatecznie, po niezwykle krwawych i wyniszczających walkach, Kijów wyzwolił Front Południowy gen. Nikołaja Watutina.