5 sierpnia

1940 – Polska i Wielka Brytania podpisały w Londynie umowę wojskową, na mocy której polskie jednostki miały być tworzone w ramach armii brytyjskiej.

1940 – Łotwa weszła w skład ZSRR jako Łotewska Socjalistyczna Republika Sowiecka.

1941 – w Ołyce na Wołyniu (dziś Ukraina) Niemcy i Ukraińcy zamordowali blisko 700 Żydów.

1942 – w Warszawie Niemcy przetransportowali wychowanków i personel Domu Sierot – pochód, z Januszem Korczakiem na czele, został skierowany na Umschlagplatz, a następnie do obozu śmierci w Treblince.

1943 – po długich walkach z Japończykami wojska amerykańskie zajęły lotnisko Munda na Nowej Gwinei.

1944 – w nocy z 4 na 5 sierpnia 1944 roku alianckie lotnictwo przeprowadziło pierwszą operację zaopatrzeniową dla Powstania Warszawskiego. Zasobniki spadły w rejonie cmentarzy żydowskiego i powązkowskiego.

1944 – Niemcy prowadzili zmasowane natarcie na Woli, gdzie żołnierze gen. Heinza Reinefahrta i Oskara Dirlewangera dokonywali masowych mordów na ludności cywilnej. Według szacunków tylko tego dnia zamordowano 20 tys. ludzi. Opór w tym rejonie stawiało Zgrupowanie „Radosław” oraz oddziały Armii Ludowej. Tego samego dnia do Warszawy przybył gen. Erich von dem Bach Zaleski, który miał objąć dowództwo nad operacją tłumienia powstania.

1944 – żołnierze batalionu „Zośka” wyzwolili przymusowych pracowników obozu pracy przy ul. Gęsiej.

1944 – Józef Szczepański ps. „Ziutek” napisał jeden z najważniejszych utworów powstańczej Warszawy – pieśń „Pałacyk Michla”, do melodii „Hymnu Podhalańskiego”.