5 marca

1940 – Biuro Polityczne Komitetu Centralnego WKP(b) przyjęło tajną uchwałę o zamordowaniu polskich oficerów więzionych w obozach jenieckich w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie. Dzień ten uznawany jest za datę początkową zbrodni katyńskiej.

1945 – wyzwalające Polskę wojska 1. Frontu Białoruskiego zdobyły Stargard i Białogard.

1945 – ofensywa 10. Dywizji Górskiej walczącej na froncie włoskim została wstrzymana.

1946 – podczas przemówienia w Fulton były premier Wielkiej Brytanii Winston Churchill dokonał symbolicznego politycznego podziału Europy, posługując się terminem „Żelazna Kurtyna”.