5 maja

1939 – minister spraw zagranicznych RP Józef Beck wygłosił jedno z najważniejszych przemówień w dziejach polskiego parlamentaryzmu, odrzucając na forum Sejmu niemieckie żądania.

1941 – przebywający na pięcioletnim wygnaniu cesarz Etiopii Haile Selassie powrócił do wyzwolonej przez aliantów i Etiopczyków Addis Abeby.

1943 – w związku z ujawnieniem zbrodni katyńskiej i zerwaniem stosunków dyplomatycznych ZSRR z Polską ambasada Polski w ZSRR została zlikwidowana.

1943 – Naczelny Wódz i premier Rządu RP na Emigracji gen. Władysław Sikorski wygłosił przemówienie radiowe, w którym wezwał Polaków do wsparcia ludności żydowskiej walczącej w powstaniu w getcie warszawskim.

1945 – 1. Dywizja Pancerna pod dowództwem gen. Stanisława Maczka, po blisko dwutygodniowych walkach, wyzwoliła niemieckie Wilhelmshaven.

1945 – Amerykanie wyzwoli niemiecki obóz koncentracyjny w Mauthausen-Gusen.

1945 – w Pradze wybuchło antyniemieckie powstanie – była to kontynuacja walk o wyzwolenie Czech zapoczątkowanych 1 maja 1945 roku przez czeski ruch oporu.

1945 – na południu Niemiec i Austrii skapitulowały niemieckie jednostki. Skapitulowały także ostatnie niemieckie załogi w Holandii.

1945 – amerykański sanitariusz Desmond Doss dokonał niebywałego wyczynu, ratując 75 żołnierzy podczas walk o wzniesienie Hacksaw Ridge na Okinawie, za co został nagrodzony Medalem Honoru.