5 lipca

1940 – w Sitnie Niemcy zamordowali Michała Lisowskiego oraz członków kierowanej przez niego konspiracyjnej organizacji harcerskiej. Obok Lisowskiego zginęło 15 harcerzy.

1941 – w Londynie odbyły się negocjacje z udziałem przedstawicieli Rządu RP na Emigracji, rządu Wielkiej Brytanii i ambasadora ZSRR Iwana Majskiego.

1941 – dowódcą sił zbrojnych na Bliskim Wschodzie, w miejsce gen. Archibalda Wavella, został gen. Claude Auchinleck.

1943 – rozpoczęła się bitwa na Łuku Kurskim – wojska radzieckie uprzedziły ostrzałem niemieckie natarcie opatrzone kryptonimem „Cytadela”.

1943 – dowódca Armii Krajowej gen. Tadeusz Komorowski ps. „Bór” wydał rozkaz 165, na mocy którego połączono Kierownictwo Walki Konspiracyjnej i Kierownictwo Walki Cywilnej w Kierownictwo Walki Podziemnej.

1945 – USA, Wielka Brytania i Chiny uznały polski Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej.

1946 – komunistyczne władze powołały do życia Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk.