5 kwietnia

1940 – prawdopodobnie tego dnia Sowieci przystąpili do likwidacji obozów dla polskich oficerów w Starobielsku i Ostaszkowie. Polaków w większości rozstrzelano w rejonie Katynia.

1941 – z inicjatywy Rządu RP na Emigracji została podpisana umowa umożliwiająca formowanie Polskich Sił Zbrojnych w Kanadzie.

1941 – na mocy rozporządzenia z 31 marca 1941 roku Niemcy utworzyli getto dla ludności żydowskiej w Kielcach.

1943 – amerykańskie lotnictwo omyłkowo zbombardowało belgijską miejscowość Mortsel. W wyniku nalotu 95 bombowców zginęło 936 osób.

1945 – w trakcie przygotowań do bitwy o Bolonię w 2. Korpusie Polskim utworzono zgrupowanie „Rud” obejmujące 3. Brygadę Strzelców Karpackich i 4. Wołyńską Brygadę Piechoty. Dowódcą grupy został gen. Klemens Rudnicki.

1945 – alianci przeprowadzili atak dywersyjny na Massa będący przygotowaniem do ofensywy 5. Armii na froncie włoskim.