5 grudnia

1939 – Niemcy powołali Urząd Generalnego Powiernika dla Zabezpieczenia Niemieckich Dóbr Kulturalnych we Wschodnich Ziemiach Przyłączonych, który zajmował się grabieżą polskich dóbr kultury. 

1939 – Finowie wycofali się na pozycje obronne w Przesmyku Karelskim, niszcząc ok. 80 sowieckich czołgów. 

1940 – polski 309. Dywizjon Ziemi Czerwieńskiej odbył pierwszy lot bojowy – na pamiątkę tego wydarzenia 5 grudnia obchodzono święto jednostki. 

1941 – sowiecka Armia Czerwona rozpoczęła generalną kontrofensywę na froncie wschodnim. Udane natarcie zastopowało niemieckie wojska, którym udało się zbliżyć na kilkadziesiąt kilometrów od przedmieść Moskwy. W efekcie plan niemieckich dowódców obliczony na zdobycie stolicy ZSRR jeszcze w 1941 roku zakończył się niepowodzeniem.

1941 – Wielka Brytania wypowiedziała wojnę Finlandii, Węgrom i Rumunii, które wystąpiły zbrojnie przeciwko Związkowi Radzieckiemu. Ich zaangażowanie na froncie wschodnim było efektem zarówno zbliżenia z Państwami Osi (głównie Węgry), jak również autonomicznej polityki obliczonej na odzyskanie terytoriów zagarniętych przez ZSRR (Finlandia, Rumunia).

1944 – na froncie włoskim wojska brytyjskie przekroczyły rzekę Moro.