4 stycznia

1940 – premier Rządu RP na Emigracji gen. Władysław Sikorski i premier Francji Eduard Daladier podpisali umowę wojskową, na mocy której we Francji miały zostać utworzone Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie.

1942 – Krzysztof Kamil Baczyński napisał jeden ze swoich najważniejszych i najbardziej znanych utworów zatytułowany „Biała magia”.

1943 – niemiecki okupant rozstrzelał w Atenach agenta polskiego wywiadu, współpracującego z greckim ruchem oporu, Jerzego Iwanowa-Szajnowicza.

1944 – w nocy z 3 na 4 stycznia 1944 roku jednostki Armii Czerwonej przekroczyły przedwojenną granicę polsko-radziecką.

1945 – ZSRR uznał komunistyczny Rząd Tymczasowy kierowany przez Edwarda Osóbkę-Morawskiego.

1945 – Amerykanie rozpoczęli lądowanie w Zatoce Lingayen.