4 marca

1941 – na polskich ziemiach włączonych do Rzeszy Niemcy rozpoczęli rejestrację osób na tzw. Volkslistach.

1941 – brytyjscy komandosi dokonali rajdu na okupowane przez Niemców Lofoty, gdzie zdobyli m.in. egzemplarz maszyny szyfrującej Enigma.

1941 – Brytyjczycy i Grecy podpisali porozumienie wojskowe, na mocy którego do Grecji zaczęli przybywać brytyjscy żołnierze.

1943 – zwycięstwem amerykańskiej floty i lotnictwa zakończyła się trzydniowa bitwa na Morzu Bismarcka.

1943 – niemiecki okupant rozpoczął deportacje francuskich Żydów do Sobiboru.

1944 – w ramach Akcji „Panienka” oddział Kedywu dokonał likwidacji Karla Schmalza, dowódcy posterunku niemieckiej policji kolejowej na dworcu Warszawa Zachodnia.

1945 – w czasie operacji pomorskiej rozpoczęła się kilkunastodniowa, niezwykle krwawa, bitwa o Kołobrzeg.