4 lutego

1940 – w ZSRR został rozstrzelany Nikołaj Jeżow, wcześniej ludowy komisarz bezpieczeństwa i szef NKWD. Bezpośrednio odpowiadał za stalinowskie czystki w armii i partii. Następnie popadł w niełaskę Józefa Stalina – w pokazowym procesie Jeżow został oskarżony o szpiegostwo i skazany na karę śmierci.

1940 – w okolicach Lemetti wojskom fińskim udało się zlikwidować ogromny kocioł (tzw. „motti”), w którym zamknięci byli żołnierze Armii Czerwonej. Finowie zdobyli sporą ilość radzieckiego sprzętu, co ułatwiło im dalszą obronę przed ZSRR.

1942 – w Cieśninie Makassar na Morzu Jawajskim doszło do bitwy holendersko-japońskiej z udziałem lotnictwa (Japończycy) i marynarki wojennej (Holendrzy). Holendrzy ponieśli duże straty – krążowniki „Marblehead” i „Houston” zostały uszkodzone, a holenderski zespół został zmuszony do wycofania, co umożliwiło Japończykom uzyskanie kontroli nad cieśniną.

1943 – w Niemczech ogłoszona została trzydniowa żałoba po klęsce 6. Armii pod Stalingradem.

1945 – w Jałcie rozpoczęła się druga konferencja Wielkiej Trójki z udziałem premiera Wielkiej Brytanii Winstona Churchilla, prezydenta USA Franklina Delano Roosevelta oraz radzieckiego dyktatora Józefa Stalina. Przywódcy mocarstw alianckich zakończyli obrady 11 lutego 1945 roku, a ustalenia jałtańskie stały się podstawą powojenne porządku świata.