31 stycznia

1941 – w toku współpracy polskiej i czechosłowackiej emigracji pierwsze posiedzenie w Londynie odbył Mieszany Komitet Koordynacyjny.

1941 – gen. Gieorgij Żukow objął stanowisko szefa Sztabu Generalnego Armii Czerwonej.

1942 – wojska japońskie zaatakowały Singapur. Twierdza upadła 15 lutego 1942 roku.

1943 – feldmarszałek Friedrich von Paulus poddał niemieckie oddziały zamknięte przez Sowietów w kotle w Stalingradzie.

1944 – wojska amerykańskie rozpoczęły lądowanie na Wyspach Marshalla.

1945 – w trakcie walk o przełamanie Wału Pomorskiego 1. Armia Wojska Polskiego zdobyła Złotów.

1945 – po tygodniowych walkach wojska niemieckie wycofały się z Torunia.