31 marca

1939 – przemawiający przed Izbą Gmin premier Wielkiej Brytanii Neville Chamberlain udzielił Polsce jednostronnych gwarancji bezpieczeństwa.

1941 – kielecki starosta wydał rozporządzenie, na mocy którego na początku kwietnia w mieście powstało getto żydowskie.

1941 – gen. Erwin Rommel, dowódca Deutsches Afrika Korps, rozpoczął w Afryce Północnej ofensywę, której celem było odbicie Cyrenajki z rąk Brytyjczyków.

1943 – w związku z brakami kadrowymi 301. Dywizji Bombowy Ziemi Pomorskiej „Obrońców Warszawy” został rozwiązany i przekształcony w jedną eskadrę przy brytyjskim 138. dywizjonie do zadań specjalnych.

1944 – Polskie Podziemie (grupa pod dowództwem por. „Rysia”) przeprowadziła uderzenie na członków kolaborującego z Niemcami warszawskiego Komitetu Ukraińskiego. W wyniku akcji zlikwidowano kierownika komitetu Mychajło Pohotowko i jego zastępcę.