30 września

1938 – zakończyła się konferencja monachijska.

1939 – pułk KOP „Sarny” został rozwiązany, a część żołnierzy zdecydowała się dołączyć do SGO „Polesie”. Niemcy rozpoczęli natarcie na Hel, próbując wysadzić mierzeję.

1939 – internowany w Rumunii prezydent I. Mościcki złożył rezygnację ze stanowiska. Jego miejsce zajął przebywający we Francji W. Raczkiewicz, mianując gen. W. Sikorskiego premierem.

1939 – niemiecki pancernik „Admiral Graf Spee” zatopił na Atlantyku brytyjski frachtowiec „Clement”.

1941 – Niemcy rozpoczęli generalne natarcie na Moskwę.

1944 – Niemcy ruszyli do natarcia na Żoliborzu, zdobywając spółdzielnię „Zgoda”. Polacy podjęli nieudaną próbę przebicia do Wisły i ostatecznie przyjęli warunki kapitulacji. Pertraktacje dotyczyły także Śródmieścia, skąd wojskowi chcieli wyprowadzić ludność cywilną. Przygotowano punkty ewakuacyjne.

1944 – gen. T. Komorowski został mianowany Naczelnym Wodzem w miejsce zdymisjonowanego tego dnia gen. K. Sosnkowskiego.

1944 – polskie oddziały partyzanckie zwyciężyły Niemców w bitwie pod Gruszką.