30 października

1940 – marsz. Philippe Petein wygłosił przemówienie radiowe do Francuzów, w którym ogłosił chęć kolaboracji z Niemcami.

1941 – prezydent Stanów Zjednoczonych Franklin Delano Roosevelt zatwierdził dużą transzę pomocy finansowej dla Wielkiej Brytanii. Pożyczka w ramach programu Lend Lease Act miała wynieść miliard dolarów.

1941 – Niemcy, wspierani przez wojska rumuńskie, rozpoczęli oblężenie sowieckiego Sewastopola, zaczynając tym samym wyniszczającą, długotrwałą batalię o miasto położone w południowej części Półwyspu Krymskiego. Dowódcą sił Osi był gen. Erich von Manstein. Oblężenie zakończyło się upadkiem Sewastopola w dniu 4 lipca 1942 roku.

1943 – zakończyła się druga konferencja moskiewska. Przedstawiciele ZSRR, Wielkiej Brytanii, USA i Chin podpisali cztery dokumenty dotyczące: osądzenia niemieckich zbrodni wojennych po zakończeniu konfliktu (tzw. „deklaracja moskiewska”), utworzenia po wojnie ONZ, uznania Anschlussu Austrii za bezprawny i dokonany siłą oraz kontynuowania polityki przeciągania Włoch na stronę aliantów.

1944 – PKWN wydał „Dekret o ochronie Państwa”. Dokument poświęcono zwalczaniu działalności antypaństwowej na ziemiach polskich wyzwolonych spod niemieckiej okupacji. W praktyce pseudoprawne rozwiązania były wymierzone w Polskie Podziemie, sankcjonując masowe prześladowania przez władze komunistyczne przy wydatnym udziale sowieckiej Armii Czerwonej.