30 listopada

1939 – Związek Radziecki zaatakował Finlandię, dając tym samym początek tzw. Wojnie Zimowej. Walki zakończyły się 13 marca 1940 roku podpisaniem porozumienia, na mocy którego Finowie zrzekli się części terytorium na rzecz ZSRR.

1941 – rozpoczęła się wizytacja Kujbyszewa i formujących się oddziałów Armii Polskiej na Wschodzie przez premiera Rządu RP na Emigracji gen. Władysława Sikorskiego.

1941 – Niemcy rozpoczęli eksterminację łotewskich Żydów w lesie Rumbula w pobliżu Rygi. W ciągu 10 dni rozstrzelano ok. 25 tys. osób.

1942 – w rejonie Guadalcanal doszło do bitwy koło Przylądka Tassafaronga. Mimo przewagi w liczbie okrętów Amerykanie ponieśli porażkę, tracąc krążownik „Northampton”. Dodatkowo uszkodzone zostały trzy inne krążowniki US Navy. Japończycy stracili jedynie niszczyciel „Takanami”.

1943 – we włoskiej marionetkowej Republice Salo rozpoczęto aresztowania i deportacje ludności żydowskiej.