30 lipca

1941 – w Londynie, w siedzibie Foreign Office, premier Rząd RP na Emigracji Władysław Sikorski podpisał porozumienie polsko-radzieckie (sygnatariuszem po stronie sowieckiej był ambasador ZSRR Iwan Majski). Na jego mocy przywracano stosunki dyplomatyczne między Polską a ZSRR, a Polacy więzieni na terenie Związku Radzieckiego mieli zostać „amnestionowani”. Od nazwisk sygnatariuszy dokumentu nazwano go układem Sikorski-Majski.

1943 – alianci opanowali port we włoskim Palermo.

1944 – prowadząca ofensywę na kierunku zachodnim Armii Czerwona dotarła do linii Wisły. Tego samego dnia Sowieci wyzwolili Annopol.

1944 – amerykański krążownik „Indianapolis” został zatopiony w rejonie Filipin przez japoński okręt podwodny „I-58”. Śmierć poniosło ok. 900 członków załogi.