3 stycznia

1941 – wojska brytyjskie w Afryce Północnej rozpoczęły uderzenie na bronione przez Włochów miasto Bardia.

1943 – przebywający w Stanach Zjednoczonych premier Rządu RP na Emigracji gen. Władysław Sikorski spotkał się z amerykańskim prezydentem Franklinem Delano Rooseveltem.

1943 – brytyjskie „żywe torpedy” posłały na dno zakotwiczony w porcie w Palermo włoski krążownik „Ulpio Traiano”.

1944 – prowadzące ofensywę na kierunku zachodnim oddziały Armii Czerwonej przekroczyły przedwojenną granicę polsko-radziecką.

1945 – Krajowa Rada Narodowa wydała decyzję o utrzymaniu stołecznego statusu Warszawy i powojennej odbudowie miasta. W lutym 1945 roku zostało utworzono Biuro Odbudowy Stolicy.

1945 – po zatrzymaniu niemieckiej ofensywy wojska alianckie rozpoczęły kontruderzenie w Ardenach.