3 maja

1940 – Niemcy utworzyli w Tomaszowie Mazowieckim getto dla ludności żydowskiej.

1940 – prawdopodobnie tego dnia radziecka NKWD rozpoczęła mordowanie polskich jeńców z obozów w Starobielsku, Kozielsku i Ostaszkowie.

1942 – rozkazem Naczelnego Wodza gen. Władysława Sikorskiego z połączenia Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich oraz ewakuowanych z ZSRR żołnierzy 9. i 10. Dywizji Piechoty na terytorium Palestyny utworzona została 3. Dywizja Strzelców Karpackich. Dowódcą jednostki został gen. Stanisław Kopański.

1943 – w czasie tłumienia powstania w getcie warszawskim Niemcom udało się zdobyć magazyny żywnościowe przy ul. Franciszkańskiej.

1945 – w Casercie gen. Senger złożył przed aliantami akt kapitulacji niemieckiej Grupy Armii „C”, co zakończyło kampanię włoską.

1945 – brytyjskie wojska wkroczyły do Hamburga.