3 grudnia

1939 – sowieckie wojska zdobyły fińskie Rautu, Valkjärvi i Uusikirkko.

1939 – niemiecki pancernik „Admiral Graf Spee” zatopił na Atlantyku statek „Tairoa”.

1940 – Cyryl Ratajski został mianowany Delegatem Rządu na Kraj. Zastąpił na tym stanowisku wyznaczonego tymczasowo Jan Skorobohatego-Jakubowskiego.

1941 – radziecki dyktator Józef Stalin odbył spotkanie z premierem Rządu RP na Emigracji gen. Władysławem Sikorskim i zwolnionym z sowieckiego więzienia gen. Władysławem Andersem. W czasie rozmowy, dopytywany o losy polskich jeńców, poinformował o ich rzekomej ucieczce do Mandżurii. W rzeczywistości Polacy zostali zamordowani przez Sowietów w Katyniu.

1942 – Delegat Rządu RP Jan Piekiałkiewicz wystosował odezwę do narodu polskiego, w której wezwał do podporządkowania się zarządzeniom i wezwaniom Kierownictwa Walki Cywilnej.

1943 – Polskie Podziemie podjęło nieudaną próbę zamachu na życie komisarza drukarni w dystrykcie warszawskim, Antona Hergla.

1943 – rozpoczęły się walki o grzbiet Monte Cassino.