29 sierpnia

1939 – Adolf Hitler wystosował ostateczne ultimatum do Polski, które zostało odrzucone.

1941 – niemieckie wojska zajęły Tallin.

1943 – polski 318. Dywizjon Myśliwsko-Rozpoznawczy „Gdański” został przeniesiony do Egiptu.

1943 – niemiecki okupant wprowadził w Danii stan wyjątkowy i rozwiązał kolaboracyjny rząd.

1944 – w Warszawie walki toczyły się głównie na Starym Mieście, gdzie Polacy ponieśli duże straty także w wyniku bombardowań niemieckiego lotnictwa (m.in. fabryka Fiata). Niemcy zrobili postępy w rejonie Ratusza oraz Pałacu Blanka. Rozpoczęły się bombardowania Mokotowa.

1944 – w odpowiedzi na zbrodnie niemieckie w Warszawie rządy Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych złożyły protest i zaczęły rozważać uznanie żołnierzy Armii Krajowej za członków Polskich Sił Zbrojnych.

1944 – Józef Szczepański napisał w Warszawie jeden z najważniejszych utworów Powstania pt. „Czerwona zaraza”.

1944 – na Słowacji wybuchło antyniemieckie powstanie narodowe.