29 października

1940 – w czasie bitwy o Kretę Brytyjczycy utworzyli punkt dla przesyłu wojsk w Zatoce Suda, co znacząco wpłynęło na ich możliwości wzmocnienia sił na wyspie.

1941 – w Kownie na Litwie Niemcy zlikwidowali tamtejsze getto i zamordowali 9200 Żydów, głównie dzieci i osób starszych.

1942 – niemiecki okręt podwodny U-575 zatopił w rejonie Azorów brytyjski statek MV „Abosso”. Zginęło 362 pasażerów.

1943 – Niemcy zakończyli przeciwpartyzancką operację w lasach suchedniowskich o kryptonimie „Memel”. Po trzydniowych walkach siły niemieckie zostały zmuszone do wycofania i poniosły duże straty. Polskimi oddziałami kierował ppor. Jan Piwnik ps. „Ponury”.

1944 – 1. Dywizja Pancerna dowodzona przez gen. Stanisława Maczka wkroczyła do holenderskiej Bredy, gdzie Polaków witały tłumy mieszkańców. Manewr Maczka umożliwił wyzwolenie Bredy przy jednoczesnym uniknięciu trudnych walk miejskich.

1944 – zakończyła się bitwa pod Chotczą, w której oddziały Batalionów Chłopskich i Armii Ludowej przebiły się przez niemieckie linie i połączyły się z jednostkami sowieckiej Armii Czerwonej.