28 stycznia

1940 – wojska fińskie zlikwidowały duży kocioł, w którym zamknięto siły Armii Czerwonej, w rejonie Pieni.

1942 – przedstawiciel Rządu RP na Emigracji zwrócił się do strony radzieckiej z pytaniem o losy Polaków więzionych w obozach w Starobielsku, Kozielsku i Ostaszkowie. Dopiero w 1943 roku, wraz z odkryciem masowych grobów, strona polska dowiedziała się, iż więźniowie zostali zamordowani przez Sowietów w Katyniu.

1944 – oddziały Armii Ludowej dokonały rajdu na Annopol, dokonując zniszczeń w urzędach niemieckiej administracji okupacyjnej.

1945 – Rząd RP na Emigracji przekazał rządowi Wielkiej Brytanii memorandum, w którym domagał się zapewnienia bezpieczeństwa przedstawicielom polskich władz cywilnych i wojskowych na terytoriach wyzwalanych przez Sowietów.

1945 – wojska radzieckie wyzwoliły m.in. Chorzów, Mysłowice i Tychy.

1945 – na Litwie padł ostatni punkt oporu wojsk niemieckich, Kłajpeda.